1 - Phí thiết kế website. Đóng 1 lần duy nhất cho đơn vị thiết kế.
2 - Phí Tên miền - Tên trang web của bạn trên internet. (Đóng phí duy trì hàng năm)
3 - Phí Hosting - Nơi lưu trữ thông tin website của bạn trên internet. (Đóng phí duy trì hàng năm)
 
* Trên đây là 3 khoản phí bắt buộc phải có khi thiết kế website. Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu quảng bá, quảng cáo hoặc tối ưu website ... thì sẽ phát sinh thêm các khoản phí tương ứng tùy theo từng nhu cầu cụ thể.