1 - Doanh nghiệp bạn đã có website chưa ?
2 - Website hiện tại còn hoạt động tốt không ?
3 - Khách hàng có tìm thấy thông tin doanh nghiệp của bạn trên internet không ?
4 - Công nghệ website hiện tại có tương thích tốt với các thiết bị di động hiện nay không ?
5 - Website đã tối ưu và hoạt động ổn định chưa ? Có hay bị gián đoạn hay load quá chậm không ?
6 - Việc quản trị và cập nhật nội dung website như thế nào ?
7 - Cuối cùng, công ty hoặc đơn vị thiết kế web hỗ trợ bạn như thế nào ?