Phần mềm sẽ giúp cho Cán bộ quản lý đơn giản hóa công việc quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn mình quản lý. Thay gì phải quản lý trên sổ sách khi cần tìm kiếm thì lại mất khá nhiều thời gian để tìm một hộ khẩu, một nhân khẩu hay một đối tượng nào đó. Với phần mềm quản lý nhân hộ khẩu của DSCo thì Cán bộ quản lý sẽ dễ dàng tìm kiếm những thông tin nói trên một cách nhanh chóng chỉ sau vài cái click chuột. Phần mềm cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng tìm kiếm một cách nhanh nhất. Dưới đây là một số hình ảnh cụ thể của phần mềm.

Giao diện đăng nhập
Giao diện đăng nhập

Để vào sử dụng người dùng cần phải đăng nhập bằng tài khoản được cấp bởi người quản trị. Mổi người dùng sẽ được cấp quyền hạn sử dụng khác nhau tùy theo công việc được phân công.

Giao diện chính
Giao diện chính khi đăng nhập thành công

Khi người dùng đăng nhập thành công thì tuy theo quyền được cấp mà có menu làm việc khác nhau. Ở đây ta sẽ xem đầy đủ các chức năng của phần mềm.

Menu chức nămg chính
Menu chức nămg chính

Chúng ta có những chức năng chính như: Quản lý hộ khẩu và nhân khẩu, Quản lý đối tượng, Các báo cáo, Cài đặt các danh mục quản lý và mục Quản lý của người quản trị hệ thống.

Giao diện quản lý hộ khẩu
Giao diện quản lý hộ khẩu

Giao diện quản lý nhân khẩu
Giao diện quản lý nhân khẩu

Thêm hộ khẩu mới
Thêm hộ khẩu mới

Thêm nhân khẩu mới vào hộ khẩu
Thêm nhân khẩu mới vào hộ khẩu

Tại giao diện quản lý hộ khẩu ta có thể thêm, sửa, xóa một hộ khẩu nào đó, hay thêm sửa, xóa, nhân khẩu của từng hộ khẩu. Ngoài ra, ta có thể tìm kiếm một hộ khẩu nào đó theo Số sổ hộ khẩu, Số hồ sơ hộ khẩu hoặc tìm kiếm một nhân khẩu nào đó theo CMND, tên, nghề nghiệp,... Tất cả các mục quản lý điều được xây dựng dựa trên sổ quản lý Hộ khẩu, nhân khẩu hiện hành của Cơ quan Công an.

Thống kê nhân khẩu
Thống kê tình hình nhân khẩu trên địa bàn

Tại giao diện quản lý hộ khẩu người dùng có thể thống kê tình hình toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn mình quản lý và in ra giấy khi cần thiết.

Quản lý đối tượng

Giao diện quản lý đối tượng
Giao diện quản lý đối tượng

Thêm mới một đối tượng
Thêm mới một đối tượng cần quản lý

Tại đây ta cũng có đầy đủ chức năng thêm, sửa, xóa hay xem thông tin một đối tượng nào đó. Thông tin đối tượng được thiết kế theo mẫu của Cơ quan Công an. Ngoài ra, ta cũng có thể lấy thông tin đối tượng từ nhân khẩu đã nhập.

Báo cáo

Các báo cáo
Các loại báo cáo

In báo cáo
In báo cáo

Phần mềm hổ trợ nhiều loại báo cáo và dễ dàng in ra máy in khi cần.

Danh mục
Cài đặt danh mục quản lý

Thêm ấp khóm
Danh mục quản lý ấp/khóm

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống
Quản trị hệ thống

Người quản trị hệ thống có thể tạo nhóm người dùng, tao tài khoản cho từng người dùng và phân quyền trên từng người dùng theo nhiệm vụ được phân công.

Phân quyền cho người dùng
Phân quyền cho người dùng

Phần mềm được phát triển bằng công nghệ .Net hổ trợ tốt mô hình Client-Server trên mạng LAN hoặc qua Internet.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Cty TNHH MTV Giải Pháp Số Cà Mau
Đ/c: Số 25, đường 18, Khu ĐT Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau
ĐT: 0987 357 062 - 0949 330 320